(Lütfen servis elemanına sorun – Please usk your waiter)